Alet Dezenfeksiyonu

Patojen mikroorganizmalarla kontamine olan tıbbi aletler insanlar için enfeksiyon oluşturabilir.
Alet dezenfektanlarının geliştirilmesi için iyi temizleme özellikleri yanında geniş etki spektrumu, güvenli dezenfeksiyon etkinliği temel gereksinimlerdir.
Ürünlerimizin gelişiminde aynı zamanda kullanıcı dostu olmaları bizim için önemli bir rol oynar. Ürünlerimizin mümkün olan en düşük oranda tehlikeli madde içermesi ve böylece düşük toksisiteye sahip olması esas kalite kriterimizdir. Böylece ürünlerimiz çevre dostudur ve tüm materyallere karşı hassastır.