Abbott Entegre Sistemler

Ödün vermeden sorunsuz entegrasyon Abbott ARCHITECT entegre sistemleri ile birlikte standart olarak geliyor. Abbott ARCHITECT Klinik Kimya ve immunotetkik analizörlerinin entegre edilmesi; size, karmaşık iş yükleri ve testler için tek bir platform sunuyor.