Hastane Ürünleri

Laboratuvarların ihtiyaç duyduğu çeşitli sarf malzemeler ve jinekolojik muayene için kullanılan ürün gruplarını içermektedir.