• CLEANISEPT SPREY

CLEANISEPT SPREY

Kokusuzdur
Toksisitesi çok düşüktür
Akrilik yüzeyler için uygundur
Her türlü yüzeyin temizliğini ve dezenfeksiyonunu tek adımda gerçekleştiren, kullanıma hazır preparattır. Özellikle bebek odaları, küvözler, yoğun bakım ve reanimasyon servislerinde temizlik ve dezenfeksiyon için çok uygundur. Ayrıca çok iyi yağ çözme özelliğine sahiptir.