• Dörtlü Torba Top&Bottom Sistem
KATEGORİDEKİ ÜRÜNLER
  • ÜRÜNLER

Dörtlü Torba Top&Bottom Sistem

Ana torbaya alınan tam kanın santrifüj edilerek ekstraktör sayesinde buffy coat’dan arındırılarak eritrosit, plazma ve trombosit ürünlerine ayrılmasını sağlar.
Ana torbanın içerisinde bulunan cpd sayesinde tam kanın pıhtılaşmasına engel olunur, ana torbaya alttan bağlı olan eritrosit torbasında bulunan sagm solüsyonu sayesinde eritrositler 42 güne kadar canlılığını korurken trombosit torbasının gaz geçirgenliği sayesinde de trombositler 5 gün canlılığını korumaktadır. Üstteki torbalara plazma ve trombosit aktarılırken, ortada bulunan ana torbada buffy coat kalmaktadır. Bu sayede elde edilen eritrosit süspansiyonlarında santrifüj ve ekstraktör ayarlarına bağlı olarak %70-%90 arasında lökosit hücresi azaltımı sağlanmaktadır.
Bu sistemde numune kan almak için entegre örnek alma portu ve kullanıcının sağlığını korumak adına kan alım sonrası kullanılmak üzere iğne emniyet kiliti bulunmaktadır.