• INSTRUMENTEN MILCH

INSTRUMENTEN MILCH

Tıbbi silikon yağları esasına dayanır
Buhar sterilizasyonu öncesinde alet bakımı için uygundur
Hareketli alet parçalarının optimal yağlanmasını sağlar
Toksilojik olarak zararsız tıbbi beyaz yağ esasına dayanan, aletler için bakım emülsiyonudur. Buhar sterilizasyonundan önce aletler üzerinde koruyucu tabaka oluşturur. Otomatik yıkama makinelerinde ya da daldırma banyolarında kullanılabilir.