• Üçlü Torba Top&Top Sistem
KATEGORİDEKİ ÜRÜNLER
  • ÜRÜNLER

Üçlü Torba Top&Top Sistem

Ana torbaya alınan tam kanın santrifüj edilerek ekstraktör sayesinde eritrosit, plazma ve trombosit ürünlerine ayrılmasını sağlar.
Ana torbanın içerisinde bulunan cpd sayesinde tam kanın pıhtılaşmasına engel olunur, transfer torbada bulunan sagm solüsyonu sayesinde eritrositler 42 güne kadar canlılığını korurken, trombosit torbasının gaz geçirgenliği sayesinde de trombositler 5 gün canlılığını korumaktadır.
Bu sistemde numune kan almak için entegre örnek alma portu ve kullanıcının sağlığını korumak adına kan alım sonrası kullanılmak üzere iğne emniyet kiliti bulunmaktadır.